01. říjen 2016 -
Doporučujeme
Záložky
Security System 1.8.7 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
1244 pokus(ů) blokováno
RSS Novinky
· Informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
příloha k materiálu Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě


· Informace GFŘ
k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací


· Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě
popř. na palubě člunů provozovaných ve vnitrozemské vodní dopravě, a to v kontextu praktické aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem (Sbírka zákonů č. 138/1974)


· Uzavření objektu Územního pracoviště v Čáslavi

Z důvodu plánované odstávky dodání elektrické energie bude ve dnech 27. 9., 4. 10.  a 11. 10. 2016 uzavřen pro veřejnost objekt Územního pracoviště v Čáslavi, nám. Jana Žižky z Trocnova 249, Čáslav.
· Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016“

 Generální finanční ředitelství (GFŘ) obdrželo řadu dotazů týkající se uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění (dále jen „zákon o DPH“)), konkrétně k ustanovení § 56 a § 56a zákona o DPH ve znění od 1. 1. 2016 v návaznosti na vydanou Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 č. j. 6717/15/7000-20116-101206 ve znění dodatku č. 1 č. j. 162134/15/7100-20116-050485 vydaná dne 21. 12. 2015. Vzhledem k výše uvedenému vydává GFŘ tyto odpovědi na dotazy týkající se aplikace Informace.

Další z Česká daňová správa ...
Vítejte

Hana Šepsová - kompletní účetní a daňový servis.

Vítejte na stránkách účetní firmy Hana Šepsová - účetnictví.


Naše účetní a daňová firma se zabývá službami v oblasti účetnictví a daní již od roku 1996 a to zejména v těchto oblastech:

 • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • personální a mzdová agenda
 • daně a daňová přiznání
 • jiné účetní a administrativní služby

Veškeré účetní služby poskytujeme na velmi vysoké úrovni, s individuálním přístupem ke klientovi. Kompletní účetní servis a poradenství v oblasti účetnictví a daní nabízíme pro živnostníky, malé a střední společnosti včetně zpracování daňových přiznání a statistických výkazů. Naše působnost je především v oblastech Středočeského kraje, Hlavního města Prahy a Libereckého kraje.

V oblasti ostatních účetních, daňových a administrativních služeb poskytujeme zejména:

 • účetní a daňové poradenství
 • rekonstrukce účetnictví za minulá i běžná účetní období
 • kontrolní činnost a dohled
 • zpracování ekonomických tabulek pro poskytnutí úvěru u bankovních ústavů
 • zastupování na úřadech (finanční úřady, ČSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • výkazy pro finanční úřady, ČSSZ, zdravotní pojišťovnyDoporučujeme
Veřejný dluh ČR - Podporujeme výzvu Stop zadlužování

Veřejný dluh na 1 obyvatele 126 709 ,- Kč
Počet obyvatel 10 514 615
Průměrná rychlost zadlužování 4 756 ,- Kč za 1 sekundu
Průměrná rychlost HDP 2 188 ,- Kč za 1 sekundu

Více o veřejném dluhu ČR
na www.verejnydluh.cz
stopzadluzovani.cz
     
Informace


Předpověď počasí

Veřejná anketa
Platíte rádi daně?

Ano, chci platit co nejvíce

Ano, ale rozumně

Ano, co nejméně

Ne, ale jinak to nejde

Ne, nechci platit nic

Platím jinde než v ČR

Spolupracujeme
business.center.cz
· Souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji
Formulář se souhlasem s nakládáním s poskytnutými údaji jsme pro Vás nyní přidali ke stažení.


· Souhrnné hlášení
Přidali jsme pro Vás formulář souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty s možností exportu do XML.


· Konkurenční doložka
Nová šablona konkurenční doložky je nyní pro Vás připravena ke stažení.


· Obchodní korporace
Přidali jsme pro Vás informace o obchodních korporací - K.S., V.O.S., S.R.O., družstvo.


· Zdravotní pojišťovny
Přidali jsme pro Vás základní informace o dostupných zdravotních pojišťovnách na našem trhu.Další z business.center.cz ...